mengasihi mereka~Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu, sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri~
(HR Al-Bukhari dan Muslim)

 ‎"Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal (dan beramah mesra antara satu sama lain). Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 
(surah Al-Hujurat: 13)
Category: 0 comments

No comments:

Post a Comment